REOB

Vopa Nederland wordt jaarlijks door de KIWA geaudit op om de kwaliteit op het juiste pijl te houden, bij deze audits wordt gekeken of dat wij voldoen aan het certificerings reglement.

Met trots dragen wij het certificaat REOB 5.0. Hiermee tonen wij jaarlijks aan te werken conform de gestelde normen.