Onderhoud brandblussers

Brandblussers dienen te voldoen aan diverse eisen welke beschreven staan in de NEN 2559 normering.

Om uw brandblussers te laten voldoen aan het gestelde in deze NEN normering is jaarlijks onderhoud noodzakelijk. Wij nemen deze taak graag op ons zodat u hierin ontzorgt wordt.

Na het jaarlijks onderhoud krijgt u van ons een overzicht met welk onderhoud u volgend jaar kunt verwachten zodat, waar nodig hier al rekening mee gehouden kan worden.